Delirul marin preda online dating


31-Oct-2017 14:52

Paginile scrise de el sunt veritabile fişe de observaţii caracterologice, amintiri, judecăţi morale şi judecăţi de valoare… Ele pot fi publicate într-o broşură ca o operă de infamie scrisă de un Procopiu din Cezareea din vremurile noastre“ (Eugen Simion) „A rezultat un volum de aproximativ 500 de pagini care, de multe ori, pot fi citite ca un roman polițist.

delirul marin preda online dating-8

ayurvedic sex medicine online shopping

„Altă legendă este că Marin Preda a fost un monstru de egoism, interesat numai de sine, «scârbos» (cum scrie un coleg de generaţie), incomod, imprevizibil şi, prin toate acestea, nefrecventabil. Atât de tare şi de absurd îl denigrează, încât unul dintre ofiţerii de Securitate ce se ocupă de «obiectivul Preda» () ţine să potolească zelul şi scrie pe nota informativă că nu trebuie luate în seamă, în totalitate, relatările lui Nicolae Anatol, de pildă, cel mai productiv şi mai «talentat» (scriitura lui este impecabilă operă de caligraf) dintre denigratori…

2583 (volumele I, II, II, IV) și din Dosarul documentar 119, le-a așezat cronologic și le-a însoțit de un bogat aparat de comentarii (137) și note (367), a deprins cu pătrundere analitică semnificația documentelor privind o lungă perioadă din viața scriitorului, a explicat termenii folosiți de Securitate în aceste documente și a desprins din ele trăsături necunoscute ale scriitorului, omului, editorului Marin Preda” (Iordan Datcu, , în „Cultura”, nr. „Există trei avantaje ale deciziei de a oferi o culegere de texte.