Vreg aanvraag groene stroom online dating


04-Oct-2017 21:45

De procedure en de timing voor elektriciteitsleveranciers en netbeheerders werden vastgelegd in de beslissing BESL-2011-7 (pdf).Nadat we het aantal voor te leggen garanties van oorsprong hebben berekend per leverancier is dit aantal te raadplegen in de databank voor de registratie van groenestroomcertificaten.

vreg aanvraag groene stroom online dating-34

antiscamdatingservice com

Wij berekenen dan het totale aantal voor te leggen garanties van oorsprong per elektriciteitsleverancier en maken deze bekend via de databank.Indien het importbericht de VREG bereikt en hier negatief wordt gevalideerd, wordt de aankoper hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.